Ini Dzikir Dan Doa Setelah Sholat Tahajud Beserta Waktu Mustajab Melakukannya

Bacaan Doa Setelah Sholat Tahajud Arab, Latin dan Artinya

Dzikir dan doa setelah sholat tahajud adalah rangkaian ibadah sunnah yang sebaiknya dilakukan umat Muslim sebagai amalan pelengkap selain sholat 5 waktu yang hukumnya wajib.

Sebaiknya kegiatan dzikir dan doa setelah sholat tahajud dianjurkan dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Berikut ini akan dijelaskan dzikir dan doa setelah sholat tahajud beserta waktu – waktu yang mustajab untuk melakukannya.

 1. Dzikir Setelah Sholat Tahajud
 • Membaca istighfar
 • Membaca tasbih (Subhanallah)
 • Membaca Alhamdulillah
 • Membaca Allahu Akbar
 • Membaca Laa ilaaha illallah
 • Membaca sholawat nabi
 • Membaca Surat pendek Al – Ikhlas
 • Membaca Surat pendek Al – Falaq
 • Membaca Surat pendek An – Nas
 • Membaca Surat Al – Fatihah
 1. Doa Setelah Sholat Tahajud

“Allaahumma lakal hamdu anta qayyumus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu anta malikus samaa waati samaawaati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal antal haqqu, wa wa’dukal haqqu, wa liqaa’uka haqqu, wa qaulukal haqqun, wal jannatu haqquw wannaaru haqquw wan-nabbiyuuna haqquw wa Muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama haqquw wassa’atu haqq.

Allaahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa ‘alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu wa ilaika haakamtu faghfirlii maa qoddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa a’lantu wa maa anta a’lamu bihiminnii. antal muqoddimu wa antal mu’akhkhiru laa ilaaha illaa anta. wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.”

Artinya :

“Ya Allah bagi-Mu-lah segala puji, Engkaulah yang mengurus langit dan bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagi-Mu segala puji, Engkau Raja Langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagi-Mu segala puji, Engkau Maha benar, janji-Mu adalah benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, ucapan-Mu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar dan Nabi Muhammad SAW adalah benar serta hari kiamat adalah benar.

Ya Allah hanya kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, hanya kepada-Mu aku kembali (bertaubat), kepada-Mu aku mengadu, dan kepada-Mu aku meminta keputusan, maka ampunilah dosa – dosaku yang telah lalu dan yang kemudian serta apa yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang – terangan dan apa yang lebih Engkau ketahui dariku, Engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, tiada Tuhan selain Engkau, dan tiada daya (untuk menghindari dari kemaksiatan) dan tidak ada kekuatan (untuk melakukan ibadah) kecuali dengan pertolongan Allah.”

 1. Waktu Yang Mustajab Melaksanakan Sholat Tahajud

Bagi sebagian orang, bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud merupakan hal yang tidak mudah. Namun, Allah SWT berjanji akan mempermudah segala urusan siapapun yang melaksanakan sholat tahajud.

Sholat tahajud bisa dilakukan di sepertiga malam yang terbagi menjadi tiga yaitu :

 • Sepertiga malam pertama yang terhitung mulai dari jam 22.00 hingga jam 00.00 dini hari.
 • Sepertiga malam kedua terhitung mulai dari jam 00.00 hingga 01.00 dini hari.
 • Sepertiga malam ketiga terhitung mulai dari jam 01.00 hingga 03.00 dini hari.

Sederhananya, sholat tahajud bisa dilakukan mulai dari setelah sholat Isya hingga sebelum sholat Subuh.

Itulah dzikir dan doa setelah sholat tahajud beserta waktu yang mustajab untuk melakukan sholat tahajud.